REGENERACJE

Napawanie i uzupełnianie ubytków

Nasze stosowane technologie regeneracyjne polegają na odbudowie kształtu, przywróceniu funkcjonalności lub pierwotnych właściwości fizycznych i mechanicznych zużytych bądź zniszczonych elementów maszyn. Celem prac regeneracyjnych jest wydłużenie okresu zdolności użytkowej danego urządzenia.

Stosujemy dwie główne techniki

metoda napawania, przy zastosowaniu technologii spawania elektrycznego i gazowego, napawania, natrysku, a także spawania w osłonie gazów obojętnych

przy pomocy materiałów chemoutwardzalnych